Domů

Jediná cesta je dovnitř… (únor 2023)

Jsme na cestě…do nového… (říjen 2022)

 

Vítejte na stránkách Transformační léčení.

Mé jméno je Patricie Hábová.

Nabízím Vám svůj originální způsob práce  s krystaly, spirituálními energiemi Univerza a jeho nekonečnou moudrostí pro obnovování vnitřních sil, které vytvářejí naše psychické i fyzické zdraví…

Moje práce se zaměřuje na osvobození se od zátěží, které v životě způsobují nepříjemná omezení…

Společně ošetříme téma, které je pro Vás aktuální a transformujeme ho do zdraví 🙂

Na úvod …

Narážíte v životě na něco, co se nedá zamést pod koberec, stále se to vrací a třeba i bolestivě doléhá? Cítíte se spíše depresivně, frustrovaní? Bojujete s úzkostí? Máte problém se soustředit? . . . Řešíte jakýkoliv zdravotní problém od alergie po cukrovku? . . . Vztahy nejsou podle vašich představ? . . . Zkrátka stalo se nebo děje se něco, co má daleko ke šťastnému a naplněnému životu?

Potíže chronického charakteru, nemoci nebo vztahová dramata nám sdělují něco důležitého. Jsou pro nás informací, že náš vnitřní svět se nachází ve stavu disharmonie, že v sobě neseme něco nezpracovaného, stresujícího až traumatického. Nacházíme se ve stavu, kdy naše vnitřní síla, což je zdraví v duchovní rovině, nemůže vytvářet zdraví ve fyzické/materiální, citové a v mentální rovině neboť duše trpí.

Jsme bytosti duchovní podstaty a všechno, co prožíváme se ukládá jako zkušenost naší duše. Zvláště potom traumatické zkušenosti vytvářejí silné negativní energetické pole. Veškerá uložená zkušenost vytváří následně naši realitu. V naší realitě se nakonec neděje to, co chceme, ale to co „jsme“ na základě zkušenosti naší duše, na základě našeho hlubokého vnitřního nastavení.

Nejrůznějším zkušenostem se na této planetě nevyhneme. Přišli jsme se sem učit a to se děje právě skrze prožívání celé škály situací, skrze vytváření zkušeností. Naše pozemská škola funguje na principu – podobné přitahuje podobné. Pokud si tedy neseme jakékoliv nezpracované bolestné zkušenosti, bude se náš život podobat boji o přežití spíše než čemukoliv jinému.

Jak se v tom ale vyznat, když se vůbec nedokážeme dopátrat spojitosti mezi tím, co v životě zažíváme a našim vnitřním nastavením… Ve vědomí máme totiž zkušenost pouze z tohoto života a to je navíc omezené věkem, takže si pamatujeme události tak od školky… Pokud tedy neřešíme něco, čeho jsme si vědomi, potřebujeme se ponořit hlouběji do naší vnitřní zkušenosti, do našeho vnitřního nastavení, do našeho podvědomí. Musela existovat příležitost pro získání oné zatěžující zkušenosti, která spadá buď do období početí až školka nebo mohl existovat ještě nějaký jiný život nebo životy, pro získání specifických zkušeností…

Společně se můžeme tedy podívat na příčinu potíží, která je vepsaná do našeho podvědomí, do paměti duše a ošetřit ji a zvědomit ji, aby mohla být jako negativní zkušenost duše transformována do poznání. Můžeme společně pracovat na obnovování naší vnitřní síly a pečovat o sebe na hluboké úrovni.

Stručně

CO VÁM MOJE PÉČE PŘI LÉČENÍ PŘINESE?

  • zpracování nejrůznějších zátěží, nevědomých bloků – psychika, fyzické zdraví, vztahy, práce…
  • navýšení energie celého systému
  • harmonizaci v rovině duchovní, emoční, mentální, fyzické
  • konkrétní informace o příčině potíží
  • doporučení pro další práci

Pracuji s dospělými i dětmi…

…osobně i online

JEDNOTLIVÉ KROKY

– definování záměru „Jak se chci v životě cítit?“

– transformace předlohy pro hmotný život v hluboké rovině podvědomí

– poznání souvislostí „Nic se mi neděje bezdůvodně…“

Nástrojem léčení jsou spirituální energie Univerza a krystalů.

Energeticko-informační přenos se děje skrze dotek nebo na dálku.

Klientům odeznělo např.:

…chronické zahleňování dutin, reflux, bolest kolene, bolest ledvin, bolest jater, bolest žaludku, ekzém, silné tiky, narušený spánek, noční pomočování, chronická bolest hlavy, stres, úzkosti, strachy, dyslexie…

Přihlaš se 🙂

info@transformacnileceni.cz

Na mé facebookové stránce najdete hodnocení klientů.

Použijte ikonku facebook na těchto stránkách k prokliknutí se:)

Na co se léčení zaměřuje

NAVRÁCENÍ SE K SOBĚ

Byl-li člověk a jeho systém vyvedený z rovnováhy v některé z oblastí – psychika, zdraví, vztahy, práce, můžeme se začít obracet do sebe a hledat příčinu vzniklé situace v sobě. Příčina našich potíží totiž nikdy nestojí mimo nás. Realitu, která na nás více či méně doléhá, vytváříme svým hlubokým vnitřním nastavením. Přijmeme-li tuto životní filozofii, tento pohled na svět, jsme na nejlepší cestě ke zlepšení svého života v mnoha ohledech. Na této cestě usilujeme o navrácení se k sobě a ke svému zdraví na všech úrovních tím, že poznáváme sami sebe, své bloky a zátěže a přijímáme nekonečně moudrou a léčivou péči Univerza, které pro nás má veškeré energie a informace pro zpracování nefunkčních nastavení, která leží velice často mimo náš vědomý obzor.

TÉMATA Z HLUBIN DUŠE

Jde o práci na hluboko zasunutých tématech, která vyvolávají v životě disharmonii. Moje práce se zaměřuje na vyrovnání deficitu, který nás neustále provází v podobě rozmanitých potíží. Zaměřuje se velice často na ošetření nezpracované situace, která dala vzniknout specifickým problémům v našem nynějším životě. Jinými slovy „léčí staré rány“ a uzdravuje duši, která uzdravuje tělo i psychiku.

TRAUMATICKÉ PROŽITKY

Naše duše si ze současného života i z nesčetných minulých vtělení nese nejrůznější prožitky, které v jejím energetickém poli zůstávají nezpracované. Takové prožitky nemohly být v minulosti zpracovány proto, že v danou chvíli byly příliš těžké, bolestné až traumatizující. V našem současném životě na sebe potom upozorňují nepříjemnými pocity, rozličnými nemocemi, psychickými problémy, situacemi, které nezvládáme… Snaží se tak přitáhnout naši pozornost a přimět nás uvidět to, co bylo vytvořeno a co na duchovní úrovni čeká na ošetření, zpracování a přijetí.

ZPRACOVÁNÍ BOLESTI

Transformační léčení je velmi jemná práce, při které dotek umožňuje spojení na nehmotné úrovni mezi klientem, mou osobou a Univerzem. Díky tomuto napojení je možné nalézt informace o prožitku, který vyvedl systém klienta z rovnováhy a který je příčinou současných problémů. Dotek zároveň zprostředkovává energetický přenos a nekonečnou spirituální moudrost pro rozpouštění emocionálního napětí, bolesti a stresu spojených s prožitím  určité zátěžové situace. Celý tento proces harmonizuje velmi citlivě všechny vrstvy osobnosti.

Jak probíhá léčení

  • Pokud osobní setkání není z jakéhokoliv důvodu možné, poskytuji svou službu i online přes Skype, Messenger…
  • V působení na blízku nebo na dálku není rozdíl 🙂

Léčení má tři části:

  • ZÁMĚR

Na úplném začátku je rozhovor s klientem o tom, co ho v životě trápí a jaké je jeho téma, které si přeje zpracovat. Společně se snažíme co nejlépe pojmenovat stav, který si klient přeje, aby nastal.

Vycházíme tedy z toho, co nefunguje a snažíme se najít a pojmenovat opak v pozitivním smyslu – tedy pocit, který si přeje člověk zažívat v rovině emocí, v rovině zdraví a snažíme se najít výraz pro pozitivní situaci, ve které daná osoba si přeje se nacházet. Již tímto zaměřením se na pozitivní stav začínáme vytvářet „novou realitu“.

Tento záměr je zadáním pro celou práci a je potřeba na takové povídání mít asi 1 hodinu času.

  • PÉČE SKRZE DOTEK

Samotné léčení pro klienta se realizuje skrze dotek. Domluvím se s klientem, na kterou část těla položím ruce, aby mohlo být ošetřeno problémové místo. Většinou totiž člověka něco bolí, ať už fyzicky nebo pocitově. Dotek umožňuje energeticko-informační přenos a zatímco ošetřovaná osoba leží, sama sedím tak, abych mohla mít ruce položené na určeném místě.

Při práci online se napojuji na klientův systém přímo na úrovni hlubokého podvědomí.

Doba, po kterou probíhá proces informační a energetické výměny a zpracovává se dané téma je něco málo přes 1 hodinu.

KRYSTALY

Při práci používám krystaly, z nichž některé jsou andělské kameny. V průběhu léčení vyberu a položím na tělo krystal, který je potřeba. Většinou použiji více krystalů najednou.

Při práci online používám krystaly stejným způsobem. Představím si, že klient leží přede mnou a na stejná místa, kam bych položila krystaly „naživo“, položím krystaly.

Krystaly mají v tomto informačně energetickém procesu specifický účinek, který je naprosto odlišný od působení krystalu v „klidovém“ stavu. Krystaly spolupracují – zesilují a zaměřují působení nehmotných sil.

  • SDÍLENÍ INFORMACÍ

Po skončení práce skrze dotek a s pomocí krystalů sdělím klientovi, jaké informace se v průběhu naší práce objevily a jak bylo určené téma zpracováváno.

Jde o informace, které pomáhají člověku pochopit, proč se v jeho životě děje právě to, co se děje a pomáhají tak na cestě k dosažení vnitřního klidu a harmonie, která vytváří naše zdraví na všech dalších úrovních.

Zbylý čas tedy využiji pro předání těchto informací a následné doporučení pro další práci.

Přihlaš se 🙂

info@transformacnileceni.cz

Krystaly

Při práci používám krystaly, které významně podporují celý proces přenastavování hlubokých vnitřních nastavení:

 

Angelit (Celestin) – Madagaskar

 

Serafinit – Sibiř, Bajkal

 

Zelený onyx – Pakistán

 

Černý turmalín – Brazílie

 

Baryt – Čechy

 

Zlatý kalcit – Čína

 

Bílý kalcit – Čechy

 

Ametyst – Brazílie (Minas Gerais)