Jak probíhá léčení

  • Pokud osobní setkání není z jakéhokoliv důvodu možné, poskytuji svou službu i online přes Skype, Messenger…
  • V působení na blízku nebo na dálku není rozdíl 🙂

Léčení má tři části:

  • ZÁMĚR

Na úplném začátku je rozhovor s klientem o tom, co ho v životě trápí a jaké je jeho téma, které si přeje zpracovat. Společně se snažíme co nejlépe pojmenovat stav, který si klient přeje, aby nastal.

Vycházíme tedy z toho, co nefunguje a snažíme se najít a pojmenovat opak v pozitivním smyslu – tedy pocit, který si přeje člověk zažívat v rovině emocí, v rovině zdraví a snažíme se najít výraz pro pozitivní situaci, ve které daná osoba si přeje se nacházet. Již tímto zaměřením se na pozitivní stav začínáme vytvářet „novou realitu“.

Tento záměr je zadáním pro celou práci a je potřeba na takové povídání mít asi 1 hodinu času.

  • PÉČE SKRZE DOTEK

Samotné léčení pro klienta se realizuje skrze dotek. Domluvím se s klientem, na kterou část těla položím ruce, aby mohlo být ošetřeno problémové místo. Většinou totiž člověka něco bolí, ať už fyzicky nebo pocitově. Dotek umožňuje energeticko-informační přenos a zatímco ošetřovaná osoba leží, sama sedím tak, abych mohla mít ruce položené na určeném místě.

Při práci online se napojuji na klientův systém přímo na úrovni hlubokého podvědomí.

Doba, po kterou probíhá proces informační a energetické výměny a zpracovává se dané téma je něco málo přes 1 hodinu.

KRYSTALY

Při práci používám krystaly, z nichž některé jsou andělské kameny. V průběhu léčení vyberu a položím na tělo krystal, který je potřeba. Většinou použiji více krystalů najednou.

Při práci online používám krystaly stejným způsobem. Představím si, že klient leží přede mnou a na stejná místa, kam bych položila krystaly „naživo“, položím krystaly.

Krystaly mají v tomto informačně energetickém procesu specifický účinek, který je naprosto odlišný od působení krystalu v „klidovém“ stavu. Krystaly spolupracují – zesilují a zaměřují působení nehmotných sil.

  • SDÍLENÍ INFORMACÍ

Po skončení práce skrze dotek a s pomocí krystalů sdělím klientovi, jaké informace se v průběhu naší práce objevily a jak bylo určené téma zpracováváno.

Jde o informace, které pomáhají člověku pochopit, proč se v jeho životě děje právě to, co se děje a pomáhají tak na cestě k dosažení vnitřního klidu a harmonie, která vytváří naše zdraví na všech dalších úrovních.

Zbylý čas tedy využiji pro předání těchto informací a následné doporučení pro další práci.

Přihlaš se 🙂

info@transformacnileceni.cz