Na co se léčení zaměřuje

NAVRÁCENÍ SE K SOBĚ

Byl-li člověk a jeho systém vyvedený z rovnováhy v některé z oblastí – psychika, zdraví, vztahy, práce, můžeme se začít obracet do sebe a hledat příčinu vzniklé situace v sobě. Příčina našich potíží totiž nikdy nestojí mimo nás. Realitu, která na nás více či méně doléhá, vytváříme svým hlubokým vnitřním nastavením. Přijmeme-li tuto životní filozofii, tento pohled na svět, jsme na nejlepší cestě ke zlepšení svého života v mnoha ohledech. Na této cestě usilujeme o navrácení se k sobě a ke svému zdraví na všech úrovních tím, že poznáváme sami sebe, své bloky a zátěže a přijímáme nekonečně moudrou a léčivou péči Univerza, které pro nás má veškeré energie a informace pro zpracování nefunkčních nastavení, která leží velice často mimo náš vědomý obzor.

TÉMATA Z HLUBIN DUŠE

Jde o práci na hluboko zasunutých tématech, která vyvolávají v životě disharmonii. Moje práce se zaměřuje na vyrovnání deficitu, který nás neustále provází v podobě rozmanitých potíží. Zaměřuje se velice často na ošetření nezpracované situace, která dala vzniknout specifickým problémům v našem nynějším životě. Jinými slovy „léčí staré rány“ a uzdravuje duši, která uzdravuje tělo i psychiku.

TRAUMATICKÉ PROŽITKY

Naše duše si ze současného života i z nesčetných minulých vtělení nese nejrůznější prožitky, které v jejím energetickém poli zůstávají nezpracované. Takové prožitky nemohly být v minulosti zpracovány proto, že v danou chvíli byly příliš těžké, bolestné až traumatizující. V našem současném životě na sebe potom upozorňují nepříjemnými pocity, rozličnými nemocemi, psychickými problémy, situacemi, které nezvládáme… Snaží se tak přitáhnout naši pozornost a přimět nás uvidět to, co bylo vytvořeno a co na duchovní úrovni čeká na ošetření, zpracování a přijetí.

ZPRACOVÁNÍ BOLESTI

Transformační léčení je velmi jemná práce, při které dotek umožňuje spojení na nehmotné úrovni mezi klientem, mou osobou a Univerzem. Díky tomuto napojení je možné nalézt informace o prožitku, který vyvedl systém klienta z rovnováhy a který je příčinou současných problémů. Dotek zároveň zprostředkovává energetický přenos a nekonečnou spirituální moudrost pro rozpouštění emocionálního napětí, bolesti a stresu spojených s prožitím  určité zátěžové situace. Celý tento proces harmonizuje velmi citlivě všechny vrstvy osobnosti.