[Název Článku]

Název by měl být nápaditý, výstižný a obsahovat klíčové slovo. Měl by být max. o délce cca 50 znaků, aby se celý zobrazil ve vyhledávači. Čtenáři by z něj mělo být jasné, čeho se bude článek týkat.

Klíčová slova

Klíčová slova je vhodné si určit (podle nejčastěji vyhledávaných k poskytovaným službám) před psaním článku a pak s nimi vědomě v článku pracovat, začleňovat je tam tak, aby byly přirozenou součástí textu. Jejich použití je vhodné v nadpisech, podnadpisech a v textu samotném.

Např.: migréna, bolest hlavy, léčení, krystaly, léčivé kameny, energie, zdraví, meditace

Úvod

Představení tématu článku a jeho důležitost. Klíčové slovo by mělo být zopakované hned v prvním odstavci.

Článek

Samotný článek by měl být dlouhý alespoň 300 slov, aby byl pro vyhledávače relevantní. Podle jeho délky by měl být přehledně rozčleněný buď do odstavců, nebo do částí označených podnadpisy. V textu se tak čtenáři bude lépe orientovat. Dbát je třeba na srozumitelnost textu, držení se tématu, gramatika a použití klíčových slov.

1. Upřesnění a vysvětlení tématu

Odstavec může začít zajímavou otázkou, která přitáhne čtenářovu pozornost. Text by měl obsahovat vysvětlení specifického tématu článku s použitím klíčových slov. 

Např.: Téma migréna – v této části článku by mělo být vysvětleno, co to migréna je, jak se projevuje, jaký je rozdíl mezi normální bolestí hlavy a migrénou, její typy atd.

Trápí vás časté bolesti hlavy, při kterých nejste schopní vůbec ničeho? Hlavu jakobyste měli ve svěráku, každý jemný zvuk je jako hlasitá rána kladivem…

2. Jak může práce s krystaly pomoci s tímto tématem?

Představení čtenářům možná řešení jejich problému – jak konkrétně jim může pomoci práce s krystaly. Může zde být uvedeno více variant, aby byla zvýšena pravděpodobnost oslovení většího množství potencionálních klientů. Opět by zde měla být zahrnuta klíčová slova.

Např.: Podle závažnosti migrény volíme práci s krystaly… Energetické ošetření krystaly může pomoci s lehčí formou migrény, kdy dochází “pouze” k obrovským bolestem hlavy. Zatímco při propojování s krystaly se spojíte i se svým nitrem a kromě bolesti budete schopní odfiltrovat i zvracení, poruchy zraku, motání hlavy. 

3. Případová studie

Příklady táhnou aneb pro čtenáře je čtení textu příjemnější a mívá větší dopad, dokáže-li se s ním ztotožnit, vidí tam podobnou situaci/emoce, ve kterých se on sám nachází. A pokud si přečte, že tato situace je nějakým způsobem řešitelná a není to jen teorie, ale opravdu se to už ostatním povedlo, zvyšuje to možnost, že nezůstane jen u čtení, ale povzbudí ho to k zakoupení služby. 

V této části článku je vhodné uvést příklady úspěšných příkladů, případových studií, kde služby/produkty přinesly pozitivní výsledky. Případně též uvést různé pohledy na tuto problematiku a podpořit svou práci příklady a argumenty. Je důležité být v této části hodně konkrétní a opět do popisu zahrnout klíčová slova. 

Např.: Západní medicína vysvětluje migrény tímto způsobem a snaží se potlačit jejich projevy farmaky. Tradiční čínská medicína zase vnímá migrénu jako … a k její léčbě využívá… Léčení s krystaly je založené na…Pro lepší představu vám popíši práci s několika svými klienty, kteří se na mě s tímto problémem obrátili.

4. Výhody služeb/produktů

Do této části patří rady a tipy, co mohou se svým problémem čtenáři dělat, a shrnutí hlavních výhod, které práce s krystaly v souvislosti s tématem článku nabízí.

Např.: Práce s krystaly je velmi rozmanitá a můžete se s ní setkat v různých hloubkách. Pro základní domácí ošetření si můžete pořídit svůj krystal a dát ho do zón, kde bude zlepšovat vaše životní prostředí.

Závěr

Na závěr by měly být stručně shrnuté hlavní myšlenky a body článku. Čtenáři by zde měli být povzbuzení k další akci, ať už se bude jednat o diskuzi, sdílení, aktivního řešení svého problému. Opět by se zde mělo objevit klíčové slovo, aby bylo zdůrazněné téma článku.

Např.: Migrény nás dokážou potrápit v nejméně vhodných situacích, někdy je máme spojené s určitým spouštěčem, jindy přicházejí z čista jasna. … Našli jste se v některé části článku a rozhodli jste se, že přišel čas se svými migrénami zatočit jednou provždy? Existuje několik možností, kde začít. 


Ve chvíli, kdy bude na webu více článků, které mají třeba část tématu společnou, nebo se v nich může čtenář dozvědět další informace, je vhodné se na ně v textu dále odkazovat nebo přímo odkazem propojit.